Założenia architektoniczne

Najważniejszym celem, jaki przyjęliśmy przy tworzeniu planu zagospodarowania Nowej Cukrowni było zorganizowanie przyjaznej przestrzeni. Takiej, która byłaby atrakcyjna nie tylko dziś, ale w perspektywie wielu lat.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na odpowiednie rozmieszczenie funkcji. Lokale usługowe zostały zaprojektowane na obrzeżach inwestycji. Wszystko po to, żeby stały się naturalnymi buforami chroniącymi kwartały mieszkaniowe przed nadmiernym hałasem, jednocześnie będąc dobrze widocznymi od strony dróg dojazdowych.

Porządek układu urbanistycznego wyznacza główna oś, rozpięta wzdłuż dłuższego boku działki. Rozpoczyna się i kończy rondem, zapewniającym kierowcom większy komfort jazdy samochodem. Wzdłuż głównej osi zostanie zasadzona wysoka zieleń. Będzie oddzielała ruch uliczny od okien budynków. Główna oś przebiega zygzakiem, wokół niej wytworzą się atrakcyjne place, ciągi piesze i tereny zielone. Równolegle do niej zaprojektowano kolejną ulice dojazdową – tym razem drogę wewnętrzną.

Między siatką ulic powstaną kwartały mieszkaniowe. Zaprojektowaliśmy je tak, żeby zapewnić dużo miejsca na tereny zielone. Ogromnym atutem inwestycji jest duża odległość pomiędzy budynkami.

Czytaj dalej